آموزش شطرنج

نوع آگهی : پیشنهادی

زمان ثبت آگهی: 1398/10/18

دسته بندی: ورزشی

آموزش شطرنج به صورت عمومی و خصوصی برای کودکان آماده عقد قرارداد با آموزشگاه ها توسط مربی رسمی فدراسیون شطرنج ایران